top of page
Foto Thomas_Swiatek.jpg
Thomas Swiatek
President
Foto Janayna_Schmidt.jpg
Janayna Schmidt
Vice-President
2.jpg
Chiara Biasi
Head of HR
2.jpg
Lukas Arnet
Head of Finance / IT
Foto Gian Luca_Maeder.jpg
Gian Luca Mäder
Co-Head of Events
Foto Henri_Gruenitz.jpg
Henri Grünitz
Events
Foto Elias_Seidenberg.jpg
Elias Seidenberg
Co-Head of Events
Foto Lara_Heimrich.jpg
Lara Heimrich
Events
Application_Photo.JPG
Foto Cyril_Hajker.jpg
Meret Jaggi
Head of Insurance
Cyril Hajker
Insurance
Foto Pablo_Dostal.jpg
Pablo Dostal
Head of Relations
2.jpg
Fabian Ott
Strategy Board
2.jpg
Luc Fischer
Strategy Board
Foto Charlotte_Mehtlow.jpg
Charlotte Methlow
Events
Foto Maximilian_Ruffieux.jpg
Maximilian Ruffieux
Head of Innovation Trophy
Foto Janayna_Schmidt.jpg
Foto Felix_Guntrum.jpg
Janayna Schmidt
Co-Head of Marketing
Felix Guntrum
Co-Head of Marketing
Foto David_Schaeffert.jpg
David Schaeffert
Insights
Foto Lukas_Villiger.jpg
Lukas Villiger
Insights
Foto Nicolas_Doepgen.jpg
Nicolas Doepgen
Podcasts
Foto David_Michel.jpg
Foto Anastasia_Tesic.jpg
David Michel
Marketing
Anastasia Tesic
Marketing
2.jpg
Norielys De Leon Cabral
Campus Relations
bottom of page